L.A. ART MACHINE Directorydetails
login 
HOME ABOUT US CALENDAR DIRECTORY PREVIEWS REVIEWS VIDEO SUBSCRIBE CONTACT ADVERTISING TICKETS

DIRECTORY

     
 
Goedhuis Contemporary
42 El6th St
NEW YORK , NEW YORK 10021

Tel: (212) 535-6954
Fax: (212) 535-0256
newyork@goedhuiscontemporary.com
http://www.goedhuiscontemporary.com

Hours: Mon-Sat 10-6

Director(s): Michael Goedhuis/Christine Barberi

About:
Contemporary Chinese art

Artists: Cai Guo Oiang, Feng Zhengjie, Gu Gan, Gu Wenda, Guo Wei, Huang Yong Ping, Li Jin, Li Shurui, Liu Wei, Oiu Zhijie, Shao Yinong/ Mu Chen, Hong Yu