L.A. ART MACHINE Directorydetails
login 
HOME ABOUT US CALENDAR DIRECTORY PREVIEWS REVIEWS VIDEO SUBSCRIBE CONTACT ADVERTISING TICKETS

DIRECTORY

     
 
Chambers Fine Art
210 11th Ave, 4th Floor
NEW YORK , NEW YORK 10001

Tel: (212) 414-1169
Fax: (212) 414-1192
cfa@chambersfineart.com
http://www.chambersfineart.com

Hours: Tue-Sat 10-6

Director(s): Christophe Mao

About:
Modern and contemporary art; focus on contemporary Chinese artists.

Artists: He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Lu Shengzhong, Oiu Zhijie, Rong Rong, Shi Jinsong, Song Dong/Yin Xiuzhen, Wang Jianwei, Wu Jian'an, Yang Jiechang, Zheng Guogu